Krosmelt CVD

Trombofili, kanda pıhtılaşma eğiliminin arttığı, dolayısı ile venöz tromboemboli (VTE) riskinin yüksek olduğu durumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Etiyolojisinde edinsel ve kalıtsal faktörler rol oynamaktadır. Edinsel trombofili nedenleri (ileri yaş, obezite, sigara kullanımı vb.) ve/veya kanın damar içinde akışkanlığında rol oynayan birçok gende meydana gelen değişimler tromboz oluşması yönünde sistemi etkilemektedir. Tromboz dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinin arasındadır. 40 yaşından önce tromboembolizm atakları olanlarda, alışılmadık bölgelerde (serebral, üst ekstremite, batın iç damarlarında) venöz tromboz geçirenlerde, tekrarlayıcı, gezici veya masif venöz tromboz öyküsü bulunanlarda, ailesinde tromboembolizm öyküsü saptananlarda, warfarine bağlı deri nekrozu öyküsü olanlarda, neonatal tromboz öyküsü olan kişilerde trombofili taraması önerilmektedir. Ayrıca gebelikte tromboz riskinin 8-10 kat artmış olduğu anne ve/veya çocuk ölümlerinden sorumlu olduğu bilinmekte ve bu durum kardiyovasküler risk taramasını gebelikte önemli hale getirmektedir.

Sahrayıcedid Mahallesi, Batman Sokak No:54/1 Kadıköy / İstanbul

  • E-posta: info@krosgen.com
  • Telefon: (+90) 544 825 91 96
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır.

Arama