Krosmelt Y-Del

Meni örneğinde hiç sperm olmaması olarak tanımlanan Azospermi, tüm dünyadaki erkeklerin %1’inde, infertil erkeklerin ise %10- 15’inde gözüken bir hastalıktır. Azospermiye, sperm kanalının eksikliği, sperm kanalının tıkanıklığı, genital enfenksiyonlar, yüksek oranda radyasyona maruz kalma gibi sebepler neden olabileceği gibi genetik bozukluklar da azosperminin başlıca nedenlerindendir. Somatik faaliyetlerden sorumlu genlerde meydana gelen mutasyonların dışında, azosperminin hastaların %13’ünde Y kromozomunun “q” kolunda var olan mikrodelesyonlardan kaynaklandığı bilinmektedir.
Krosmelt Y-Del kiti AZFa,AZFb ve AZFc bölgelerinde toplamda 9 bölgeye bakmaktadır. Kontrol amaçlı olarak 9 bölgeye ek SRY ve ZFX/Y bölgeleri toplamda 5 tüp ile taranmaktadır.

Sahrayıcedid Mahallesi, Batman Sokak No:54/1 Kadıköy / İstanbul

  • E-posta: info@krosgen.com
  • Telefon: (+90) 544 825 91 96
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır.

Arama