Cellgentek, görüntüleme yazılımları ve donanımlarını yapan evrensel bir firmadır.


Cellgentek, canlı bir şekilde terapötik ve pediatrik ilaç izleme için hem yazılımları hem de donanımları geliştirmektedir.

  • Fluoresan In Vivo Görüntüleme Sistemi (FOBI)
  • Lüminesans In Vivo Görüntüleme Sistemi (LUCI)
  • Western Blot Görüntüleme Sistemleri (Chemi-Doc)
  • DNA Jel Görüntüleme Sistemleri (Gel-Doc)