Trombofili

Trombofili, kanda pıhtılaşma eğiliminin arttığı, dolayısı ile venöz tromboemboli (VTE) riskinin yüksek olduğu durumları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Etiyolojisinde edinsel ve kalıtsal faktörler rol oynamaktadır. Edinsel trombofili nedenleri (ileri yaş, obezite, sigara kullanımı vb.) ve/veya kanın damar içinde akışkanlığında rol oynayan birçok gende meydana gelen değişimler tromboz oluşması yönünde sistemi etkilemektedir.

Tromboz dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinin arasındadır.

Kitimiz

 • KrosMelt CVD 6 (FII, FVL, MTHFR677, 1298, FVC, PAI) Panel Real Time PCR Tanı Kiti, üç tüpte toplam altı bölgenin mutasyon taramasını yapan multipleks bir PCR tanı kitidir.
 • FII/FV Master Mix tüpünde FAM kanalından FV Leiden mutasyonu taranırken, HEX kanalında FII Protrombin 20210 mutasyonu saptanır.
 • MTHFR677/1298 Master Mix tüpünde FAM kanalında MTHFR C677T mutasyonu taranırken, HEX kanalında MTHFR A1298C mutasyonu saptanır.
 • PAI/CAMB Master Mix tüpünde FAM kanalından FV Cambridge mutasyonu taranırken, HEX kanalında PAI-1 geninde meydana gelen insersiyon/delesyon varyasyonundan oluşan 4G/5G sekans uzunluk poliformizmi saptanır.

Kitimizin Valide Olduğu Cihazlar

 • Roche LightCycler 480
 • Roche LightCycler 96
 • Roche LightCycler Nano
 • Qiagen Rotor Gene Q
 • Qiagen Rotor Gene Series
 • Corbett Realtime PCR
 • BMS Mic
 • Biorad CFX Connect
 • Biorad CFX96
 • Applied Biosystem ABI 7500
 • Applied Biosystem ABI 7500 Fast
 • Applied Biosystem ABI StepOne
 • Applied Biosystem ABI StepOne Plus
 • Thermo Scientific Quant Studio 3-5-7
 • Slan Realtime PCR