Accumax & Neuation

Laboratuvar Cihazları ve Sarf Malzemeleri

AdvancedSeq

Sanger Sekanslama Ürünleri

Affinity Biosciences

Primer ve Sekonder Antikorlar

AnyGenes

Gen Ekspresyon qPCR Array'leri

Atila Biosystems

Real-Time PCR Kitleri

Biosynth

Kompleks Kimyasallar, Peptidler ve Ham Maddeler

BPS Bioscience

Hücre Kültürü Ürünleri

Canvax

Moleküler ve Yaşam Bilimleri Ürünleri

Cellgentek

Görüntüleme Sistemleri

Cruma

PCR Kabinleri

Dynamica

Mikrohacim Spektrofotometre ve Santrifüj Cihazları

Froilabo

Ultra Derin Dondurucular (ULT), Etüv ve İnkübatörler

LTEK Co.

Nanodrop & Spektrofotometre Sistemleri

MiniPCR

Taşınabilir PCR Setleri

Molarray

Real-Time PCR Cihazları

Novacyt

Real-Time PCR Cihazları

Operon

Strip Array Ürünleri

Oxford Lab Products

Pipet ve Sarf Malzemeleri

PCR Biosystems

Araştırma ve Teşhis için PCR Reaktifleri

PrimerDesign

qPCR Kitleri

Serva

Elektroforez & Blotlama Sistemleri ve Kimyasallar

Svar

Assay Geliştirme ve Yaşam Bilimleri Ürünleri

TANBead

Otomatik İzolasyon Sistemleri

TransGen

Moleküler ve Yaşam Bilimleri Ürünleri

US Biological

Laboratuvar Kimyasalları, Proteinler, Hücre Kültürleri ve Diğer Çözümler