Neoscience, görüntüleme yazılımları ve donanımlarını yapan evrensel bir firmadır.

Neoscience, canlı bir şekilde terapötik ve pediatrik ilaç izleme için hem yazılımları hem de donanımları geliştirmektedir.

 

  • Fluoresan In Vivo Görüntüleme Sistemi (Fluor-i in vivo)
  • Lüminesans In Vivo Görüntüleme Sistemi (Lumi-i in vivo)
  • DNA Jel Görüntüleme Sistemleri (Fluor-i Gel)
  • Western Blot Görüntüleme Sistemleri (Lumi-i Western)