Svar Life Science, müşteri gereksinimlerine göre uyarlanmış yeni çözümler sunmak amacıyla ilaç geliştirme ve klinik teşhis için en iyi tahlil teknolojisini icat eden, geliştiren ve uygulayan İsveçli bir şirketler grubudur. 

Yeni ilaçların geliştirilmesini destekleyen ve inflamatuar hastalıkların hasta teşhisi ve izlenmesi için araçlar sağlayan kapsamlı bir yaşam bilimi ürünleri portföyü sunarlar. Portföyleri, ilaç geliştirme süreci boyunca kullanım için immünolojik tahlillerin yanı sıra etki mekanizması tabanlı fonksiyonel, hücresel tahlillerden oluşur.

Geliştirdikleri hücre tabanlı çözümler, ikili raportör gen okumasına sahip, kendi üretimleri olan ve akıllıca tasarlanmış hücre tabanlı bir tahlil sistemi olan iLite teknolojisine dayalıdır. Bir Ligand Binding Assay’in kullanım kolaylığını ve sağlamlığını sunarlar ve hemen hemen her farmasötik hedef için geliştirilebilirler. İlaç aktivitesi ile immünojenisitenin ölçümü ve miktarının belirlenmesi için kolay, hızlı ve doğru bir test formatı sağlarlar.