Dynamica Scientific Ltd., santrifüj ve DNA analizörü teknolojilerini geliştirmeye odaklanan, Birleşik Krallık merkezli bir firmadır.

Mikro santrifüjler, yüksek hızlı santrifüjler ve çok yönlü santrifüjler dahil olmak üzere farklı uygulamalar için çeşitli santrifüj çeşitleri sunmaktadırlar. 

Mikrohacim ölçüm ve spektrofotometre cihazı olan Dynamica DNAmaster’ın ise dört farklı işlevi vardır:

1) Nükleik Asit Analizi

DNAmaster; nükleik asitlerin miktarının belirlenmesinde çift sarmallı DNA, tek sarmallı DNA, RNA veya oligonükleotitler gibi farklı nükleik asitler için belirlenen dalga boyunda aldığı absorbans ölçümlerini doğrudan konsantrasyon birimlerine dönüştürür.
DNAmaster’ın çift sarmallı DNA için deteksiyon limiti 20 ng/μl’dir.

2) Protein Analizi

DNAmaster; Bradford, Lowry, Biuret ve BCA gibi çeşitli kolorimetrik analizlerden protein konsantrasyonlarını rahatlıkla ölçer.
Sayısal verilere ek olarak standart kalibrasyon eğrisi görüntülenebilir.
Ayrıca 280 nm’de tek başına proteini veya 246 nm’de absorbe edilen protein-boya komplekslerini ölçer.

3) Hücre Kültüründe Optik Dansite

DNAmaster ayrıca 600 nm’de bakteriyel hücre yoğunluğunu da ölçer. Yaklaşık 0,4 birimlik absorbans okumaları, eksponansiyel büyüme fazında, hücrelerin toplanması veya hücrelerin indüksiyonu için en uygun anı belirlemenize yardımcı olur.

4) Spektrofotometri

DNAmaster, Ultramicro hücreyle veya standart kuvars-cam küvetle kullanım için konvansiyonel bir spektrofotometre görevi de görür.
Absorbans modunda kullanıcı tarafından tanımlanan 6’ya kadar dalga boyu için çoklu dalga boyu fotometrisi dahil olmak üzere absorbans veya yüzde geçirgenlik (transmittance) modunda tek dalga boyu fotometrisi gerçekleştirir.
Diğer işlevleri arasında dalga boyu taramaları, kinetik çalışmalar için zaman aralığı taramaları ve standart eğrilerden konsantrasyon hesaplamaları yer alır.