Odak noktaları DNA ve RNA’nın manipülasyonu için daha etkili enzimlerin üretimi olan PCR Biosystems, 2012 yılında Birleşik Krallık’ta kuruldu. Kuruldukları ilk günden bu güne kadar, en basitinden en zorlu reaksiyonlara kadar verimi ve hassasiyeti maksimize eden bir dizi PCR reaktifi geliştirmişlerdir.

Başlıca Ürünleri;

 

  • Liyofilize edilebilir ve hava ile kurutulabilir reaktifler
  • qPCR ana karışımları (Hem SyGreen hem de prob tabanlı master mixler)
  • NGS kitleri ve reaktifleri
  • Güvenilir PCR için yüksek performanslı DNA polimerazlar, tamponlar ve hazır karışımlar
  • Termostabil ters transkriptazlar ve cDNA sentez kitleri
  • Hızlı, rahat ve kolon kullanmadan PCR kurmaya hazır bir şekilde DNA ekstraksiyonu
  • DNA ve RNA Hedeflerinin izotermal amplifikasyonu